Bli medlem

Både privatpersoner och föreningar kan vara medlemmar i Gårdsföreningen för Skräddartorp och Näset. Medlemskap erhålls genom att man betalar in medlemsavgift till bankgiro 149-6066 eller Swish nummer 1233967007. Ange namn och kontaktuppgifter (e-post och/eller tel. nr och postadress) i betalningsmeddelandet.

Medlemsavgiften betalas årsvis och är för kalenderåret 2021 100kr för privatpersoner och 250kr för föreningar.

Frågor? Kontakta gärna gårdsföreningen på info@skraddartorp.se